AutoCAD® Architecture je verzija AutoCad softvera za arhitekte. Kreirajte građevinske projekte i dokumentaciju efikasnije koristeći namenski izrađene alate za arhitekte. Automatizuju izradu teških zadataka i pomaže u smanjenju broja grešaka. Sa poznatim AutoCAD metodama rada i intuitivnim korisničkim okruženjem, softver nudi trenutnu produktvinost uz mogućnost da naučite dodatne opcije, sopstvenim tempom rada. Vodeći fajl format u industriji - DWG™, pomaže da projektanti i inženjeri lakše komuniciraju sa proširenim projektnim timovima. Pomaže u bržem pregledu projekta i odobravanja koristeći integrisane alate za kreiranje kontekstualizovanih projektnih vizuelizacija zbog jasnije komunikaciju sa klijentima.


  • Napredni korisnički interfejs — for optimized desktop organization, a larger drawing window, and quicker access to tools and commands..
  • Detalji — a library of detail components and powerful keynoting tools.
  • Zidovi, vrata i prozori— Draw and document using walls, doors, and windows.
  • Prostori— automatically tag your drawing, complete with room areas.
  • Odeljci i uzvišenja — generate 2D sections and elevations directly from your floor plans.
  • Planiranje— easily customize the look of schedule styles.
  • Kotiranje — dimension any wall and all its components.
  • Integrisano prikazivanje — fully integrated design visualization capabilities.
Kasian Architecture Interior Design and Planning Ltd.

AutoCAD Architecture is much more than just a design tool. We see it as a partner in the work that we do.

Bill Chomik
Principal, Kasian Architecture Interior Design and Planning Ltd.