AutoCAD ® Civil 3D ® softver je Building Information Modeling (BIM) rešenje za projektovanje objekata niskogradnje i izradu tehničke dokumentacije. Ostanite koordinirani i istražujte varijante projekta, analizirajte učinak projekta i napravite konzistentnu , kvalitetnu dokumentaciju, a sve u okviru poznatog radnog okruženja programa AutoCAD ®. Nove i unapređene funkcije programa AutoCAD ® Civil 3D ® omogućavaju građevinskim inženjerima, tehničkim crtačima, projektantima i tehničarima koji se bave projektovanjem saobraćajnica, prostornim planiranjem i uređenjem vodenih resursa da rade efikasnije. AutoCAD Civil 3D sadrži unapređene alate za određivanje trase i koji omogućavaju uvođenje i primenu standarda u projektovanju u okviru čitavog projektnog tima. Poboljšani alati za rad sa elementima koridora ubrzavaju uređivanje koridora, a poboljšanja za uvoz podataka pomažu da se pojednostavi stvaranje inteligentnih objekata.
Ostanite koordinirani i istražujte mogućnosti dok projektujete, analizirajte učinak projekta i isporučite konzistentnu, kvalitetniju dokumentaciju, a sve u okviru poznatog radnog okruženje programa AutoCAD ®.
  • Projektovanje na osnovu 3D modela
  • Alati za projektovanje
  • Geop-rostorne funkcionalnosti
  • Hidrologija i hidraulika
  • Optimizacija korišćenja materijala
  • Vizuelizacija