AutoCAD® Electrical je softver za projektovanje električnih instalacija i kontrolnih sistema. Namenjen projektovanju kontrolnih električnih sistema, AutoCAD Electrical poseduje sve funkcionalnosti AutoCAD-a kao i kompletan skup CAD funkcija za projektovanje elektro sistema. Sveobuhvatne biblioteke simbola i alati za automatizaciju projektovanja pomažu da se uštede sati uloženog truda tako da elektroinženjeri mogu da posvete više vremena inovacijama.

  • Izradite brzo projekte za kontrolu elektro sistema koji su usklađeni sa industrijskim standardima.
  • Povećajte produktivnost pomoću komandi koje su specijalizovane za projektovanje električnih sistema.
  • Da bi lakše izradili sheme na raspolaganju su vam: brzo skraćivanje žica, kopiranje komponenti i mogućnost ponovne upotrebe strujnih kola.
  • Uz pomoć ugrađene inteligencije možete napraviti nacrte razvodnih panela.
  • Pojednostavite rad sa klemama.
  • Uštedite vreme i povećajte preciznost u radu sa PLC I/O crtežima.
  • Razmenjujte podatke o projektu sa vašom proširenom radnom grupom na jednostavan način.