AutoCAD® Map 3D softver omogućava direktan pristup podacima koji su potrebni za planiranje infrastrukture, projektovanje i organizovanje aktivnosti. AutoCAD® Map 3D pomaže inženjerima, planerima, geodetima i GIS stručnjacima da rade na projektima transporta, vode i energije u svrhu boljeg projektovanja, veće produktivnosti i unapređivanja kvaliteta podataka. AutoCAD Map 3D omogućava korisnicima da lakše sakupe katastarske, geodetske, topografske podatke, kao i podatke o okruženju, slikama, LIDAR i imovinske podatke; poboljšava donošenje odluka izvoženjem analiza koridora, mreže i mesta; omogućava razmenu informacija sa državnim agencijama, komunalnim ustanovama i preduzetnicima u CAD i GIS formatima podataka.
  • Geografski koordinatni sistem — Koristite realni koordinatni sistem radi preciznijih podataka georeferencijalnog projekta.
  • Direktan pristup podacima — Direktno pristupite prostornim podacima iz više izvora podataka, uključujući ESRI® SHP fajlove, Oracle®, i ESRI® ArcSDE® upravljačkom bazom podataka.
  • Razmena podataka — Čitajte, pišite i konvertujte podatke u raznim CAF i GIS formatima.
  • CAD uređivanje geoprostornih podataka — Uređujte prostorne podatke sa standardnim AutoCAD komandama.
  • Oblaci tačaka — Uvezite i vizuelizujte velike skupove 3D laserski skeniranih/LIDAR podataka.
  • Analiza alata — Donesite odluke o svojim podacima tako što ćete kreirati tematske mape…
San Francisco Department of Public Works Bureau of Engineering

Before we turned to Oracle and AutoCAD Map 3D, it took about five hours to move project base maps into our design software. It now takes 15 minutes. Considering we replace between 350 and 400 blocks of sewer each year, the time savings is significant.

Greg Braswell
IT and GIS Manager, San Francisco Department of Public Works Bureau of Engineering